Psychologia

Pozytywna psychologia w grupach

6 wskazówek jak skutecznie nauczać psychologii pozytywnej w grupach 1. Zachęcaj do uczenia się przez doświadczenie Według Biswas-Diener i Patterson (2011), podczas nauczania psychologii pozytywnej w grupie kluczowe jest podejście oparte na doświadczeniu, z naciskiem na praktyczne zastosowania psychologii pozytywnej – a nie tylko zapamiętywanie treści. Mówiąc prościej, praktycy, którzy uczą klientów o efektach różnych […]